Etyczne zasady zbierania i wykorzystania danych zero party w sprzedaży.

W obliczu zmieniającego się ecommerce i coraz droższego remarketingu wyłania się święty grall. Zobacz jak ja to widzę i dlaczego uważam, że każdy powinien poświęcić mu o wiele więcej uwagi.